22 stycznia 2019 roku strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Siedlcach, w ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny", odwiedzili Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Strzale.
Strażacy omówili m.in. bezpieczne zachowania podczas ferii zimowych oraz zasady korzystania z lodowisk.

Ratownicy przeprowadzili również pogadankę o zagrożeniach w domu i szkole, mówili o tlenku węgla i prawidłowej wentylacji, omówili zawód strażaka oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

Zajęcia prowadzili: mł. kpt. Daniel Nowak, st. sekc. Mariusz Jurek oraz st. str. Przemysław Pazura.