IPA to skrót od International Police Association – Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Datą jego powstania jest 1 stycznia 1950 r. Celem organizacji, zgodnie z intencją założyciela sierż. Troopa, jest tworzenie autentycznej przyjaźni i koleżeństwa zawodowego wśród policjantów na całym świecie. Ideę tę zawarto w słowach „SERVO PER AMIKECO”, co w naszym języku znaczy „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ”. Poza policjantami w stowarzyszeniu działają także osoby zaprzyjaźnione – zasłużone dla Sekcji Polskiej IPA.

12 tysięcy policjantów II RP zostało zamordowanych w 1940 roku przez Sowietów. To właśnie ku ich czci, przed Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ma stanąć pomnik. Jego budowa zostanie sfinansowana ze zbiórki publicznej, do której może przyłączyć się każdy. 5 listopada 2018r  ruszyła zbiórka publiczna na budowę pomnika. Jest ona organizowana przez ZW NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu i prowadzona w dwojaki sposób. Pierwszy polega na sprzedaży cegiełek, które można nabyć bezpośrednio u organizatora lub wpłacając wskazaną kwotę (dowolną wartość cegiełki) na jego konto bankowe. Datki na budowę pomnika można wrzucać również do puszek, które organizator udostępni w siedzibie ZW NSZZP oraz w zarządach terenowych.

Nasi przyjaciele  na  co dzień współpracujący  z  Siedleckim Regionem IPA postanowili wesprzeć budowę  pomnika,  poprzez  zakup cegiełek o wartości 500 zł każda. Jan Gołębiewski,  bracia Piotr i Marcin Nowak oraz  Grzegorz  Czechowicz  odebrali właśnie od  Prezesa Mazowieckiej Grupy Wojewódzkiej IPA  Marka Sienkiewicza  zakupione cegiełki. Gest  ten  doskonale wpisuje się w przewodnie motto  działalności  IPA  „SŁUŻYĆ POPRZEZ PRZYJAŹŃ”.

Oprac: A. Świerczewska/M.Sienkeiwicz

KMP Siedlce