Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Jutro (26.03) na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzone będą działania prewencyjno-kontrolne pod nazwą „Bezpieczne przejście „ skoncentrowane w rejonach przejść dla pieszych.

Akcja ta związana jest z dużą ilością zdarzeń  drogowych z udziałem pieszych. Na oznakowanych  przejściach dla pieszych dochodzi do wielu incydentów czy wypadków.  W zdecydowanej większości przypadków  to kierujący pojazdami  są  sprawcami  tego rodzaju zdarzeń drogowych . Jednym z priorytetowych działań naszej Policji jest ograniczenie wypadków drogowych z udziałem pieszych- uczestników ruchu drogowego. Działania będą skoncentrowane nie tylko na ujawnianiu wykroczeń popełnianych przez pieszych ale również godzących w ich bezpieczeństwo. Szczególnej uwagi wymaga obszar wyznaczony przez znak "D-6" - przejście dla pieszych. Miejsce to powinno być traktowane przez wszystkich użytkowników dróg jako obszar bezpieczeństwa dla pieszych. To tu pieszy powinien mieć możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni ale jednocześnie powinien zachować należytą ostrożność aby uniknąć  gwałtownego wkraczania na jezdnię.  

autor:  kom. Agnieszka Świerczewska

KMP Siedlce