Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Szansę na zdobycie atrakcyjnych nagród oraz udział w finale ogólnopolskim konkursu mają wszyscy ci, którzy jeszcze nie chwycili za pędzle, aparaty fotograficzne, kamery czy pióra. Do 10 kwietnia bowiem przedłużamy termin nadsyłania prac w eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”.

Pasjonuje Cię historia Policji? Jesteś uczniem szkoły lub klasy mundurowej, policjantem lub pracownikiem Policji? A może rodziną funkcjonariusza? Jeśli choć na jedno z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zachęcamy Cię do wzięcia udziału w konkursie!

Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji
z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji.

Organizatorzy przewidzieli cztery kategorie (sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna). W każdej z nich wytypujemy zwycięzcę, który weźmie udział w finale ogólnopolskim.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją.

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu organizuje eliminacje wojewódzkie Konkursu. Prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej KWP zs. w Radomiu do 10 kwietnia 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika / członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu w kategorii scenicznej oraz wręczenie nagród laureatom pozostałych kategorii odbędzie się podczas finału wojewódzkiego, który będzie miał miejsce w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, 16 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicznego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego umieszczono na stronie  KWP z/s w Radomiu.

oprac.Zespół Komunikacji Wewnętrznej