Tak nazwaliśmy kolejną akcję profilaktyczną skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia jest uczenie i przypominanie dzieciom o zasadach bezpiecznego zachowania , w domu , w szkole oraz w przestrzeni publicznej.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach oraz  IPA Region Siedlce przy aktywnym wsparciu sympatyków  z naszego terenu tj: Sport Siedlce , Życie Siedleckie , Euroindyk przygotowała  akcję profilaktyczną skierowaną do  uczniów szkół podstawowych. Nasze działania  obejmują  spotkania  z dziećmi w dwóch grupach wiekowych :  klasy 1-3 oraz klasy 4 -8. Młodzież odwiedza  Komendę Miejską Policji w Siedlcach. Zwiedza cały kompleks,  a także np. uczestniczy w zajęciach z techniki kryminalistycznej. W trakcie zajęć przypominamy dzieciom o zasadach bezpieczeństwa , które powinny  stosować na co dzień. Wyposażamy dzieciaki w gadżety  m.in „ odblaski, które mają znaczny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa młodzieży w przestrzeni publicznej. Przyjmujemy także  zaproszenia na spotkania w szkołach.

Dzisiaj  odwiedziły nas dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Siedlcach, które z dużym zaciekawieniem przyglądały się codziennej pracy policjantów oraz uczestniczyły w  ciekawych zajęciach z  technikami kryminalistyki.

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska

Pliki do pobrania