W dniach 1-2 czerwca 2019 roku na terenie gminy Korczew odbyły się warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP z gminy Korczew, prowadzone przez Bartosza Klicha z Rescue Days Polska, w których udział wziął również zastęp JRG nr 1 KM PSP w Siedlcach. Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej, a następnie podczas części praktycznej każda z grup pod nadzorem instruktora wypracowywała najbardziej efektywny zamiar taktyczny mający na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych przy narzuconych scenariuszach.

Podczas przeprowadzonych warsztatów omówione zostały postępowania podczas następujących scenariuszy:

  • samochód osobowy po uderzeniu bocznym,
  • samochód osobowy na dachu,
  • samochód osobowy na boku.

Warsztaty miały na celu:

  • zapoznanie z konstrukcją i budową pojazdów oraz omówienie zmian wprowadzonych przez nowoczesne technologie,
  • organizacja terenu akcji podczas działań z zakresu ratownictwa technicznego,
  • omówienie zasad BHP oraz uzasadnienie konieczności użytkowania środków ochrony indywidualnej,
  • przypomnienie podstawowych zasad wykonywania stabilizacji pojazdów oraz sprzętu niezbędnego do jego wykonania,
  • wypracowanie najbardziej efektywnych technik wykonywania dostępu przy samochodzie na kołach, boku, dachu,
  • przećwiczenie ewakuacji osób poszkodowanych z samochodów ciężarowych oraz omówienie trudności z tym związanych.