Dzisiaj ( 06.06) na Placu Gen. Sikorskiego w Siedlcach w ramach III Dnia Siedleckich Organizacji Pozarządowych odbył się piknik , na który zaproszeni zostali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach. Piknik objął patronatem Prezydent naszego miasta p. Andrzej Sitnik

Jest to   przedsięwzięcie, podczas którego, organizacje pozarządowe z Siedlec  prezentują  się mieszkańcom miasta oraz regionu. Pokazanie ich pracy oraz osiągnięć mieszkańcom naszego miasta jest ważnym elementem budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji sektora pozarządowego. Z wieloma organizacjami  pozarządowymi współpracuje  również Komenda Miejska Policji w Siedlcach. Często wspólnie bierzemy udział w akcjach profilaktycznych i społecznościowych. Celem imprezy jest promocja i prezentacja dorobku organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Siedlce, integracja organizacji pozarządowych, pobudzenie aktywności społecznej dzieci i młodzieży szkolnej oraz innych mieszkańców Miasta Siedlce i regionu.

autor.kom. Agnieszka Świerczewska
KMP Siedlce