Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce14 czerwca 2019 roku od godz. 15:00 odbędą się ćwiczenia manewrowe p.k. "Kisielany", z udziałem sił i środków KSRG z terenu powiatu siedleckiego oraz Kompanii Gaśniczej Siedlce WOO na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Suchożebry w Nadleśnictwie Siedlce.

Podczas ćwiczeń realizowane będą następujące cele:

  • sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
  • sprawdzenie gotowości operacyjnej Kompanii Gaśniczej Siedlce WOO,
  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenach kompleksów leśnych,
  • doskonalenie dowodzenia na szczeblu poziomu taktycznego,
  • sprawdzenie i doskonalenie działania systemu łączności.