25 czerwca 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyła się odprawa szkoleniowa dla strażaków pełniących służbę na Stanowisku Kierowania KM PSP, dowódców interwencyjnych JRG orz pracowników systemu ośmiogodzinnego.

Podczas szkolenia poruszone zostały m.in. takie tematy jak:

  • bezpieczeństwo w sieci,
  • zasady wyboru kandydatów na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie technik pożarnictwa,
  • prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny służby,
  • stwierdzone nieprawidłowości podczas inspekcji gotowości operacyjnych jednostek PSP,
  • analiza zdarzenia - pożar kurnika,
  • zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji PSP.

Na koniec sprawy bieżące Komendy omówił Komendant Miejski PSP w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński.