Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


22 września 2019 roku w Olsztynie odbyło się podsumowanie Ogólnopolskich Konkursów Historycznych organizowanych przez Zarząd Główny Związku OSP RP.

Spotkanie laureatów konkursów historycznych (autorów kronik i monografii OSP oraz prac badawczych na temat historii pożarnictwa) odbyło się w Auli im. Mieczysława Koterskiego Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

W programie spotkania było m.in. zwiedzanie wystawy kronik OSP, sesja popularnonaukowa na temat: "Pamięć i prawda w ruchu strażackim", podsumowanie konkursów historycznych: XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Kronik; XXVI Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania z dziejów OSP; XIV Konkursu na prace popularnonaukowe i badawcze dot. historii pożarnictwa.

Do konkursu zgłoszono ponad 30 książek z całej Polski. Monografia „Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność”, napisana pod redakcją doktora Rafała Dmowskiego, zdobyła 1. nagrodę w konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze dot. historii pożarnictwa.

Książka składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną Historia straży, stanowią dwa teksty autorstwa: Rafała Dmowskiego „Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Siedlcach i powiecie siedleckim do 1944 roku” oraz Andrzeja Celińskiego i Darii Lipińskiej „Działalność straży pożarnych w powiecie siedleckim w latach 1945-2019”.

Część druga, Źródła do dziejów straży, zawiera sześć tekstów. Ich autorami są: Zbigniew Todorski, który omówił zbiory i funkcjonowanie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Rafał Dmowski, który przedstawił dotychczasowy stan badań nad historią straży pożarnych powiatu siedleckiego oraz podał informacje przydatne dla kronikarzy i historyków OSP. Kolejna autorka, Kamila Woźnica przedstawiła wykaz źródeł dotyczących straży pożarnych przechowywanych w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Natomiast Piotr Szczurek omówił zbiory archiwalne dotyczące OSP przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie, a Grzegorz Welik źródła do dziejów straży z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach.

Część trzecia, Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim, opracowana przez Rafała Dmowskiego, zawiera podstawowe informacje o powiecie siedleckim oraz o wszystkich gminach i strażach działających na jego terenie.