Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu uruchomiła bezpłatną i ogólnodostępną platformę e-learningową z obszaru prewencji i integracji społecznej "Firefighter Plus". Jest to pierwsze tego rodzaju narzędzie szkoleniowe w Polsce zrealizowane przez Państwową Straż Pożarną. Platforma jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych tematyką strażaków PSP i OSP w Polsce, nauczycieli i uczniów klas mundurowych, a także dla osób zajmujących się działalnością społeczną.

Celem platformy jest m.in. pokazywanie co straż pożarna może zrobić dla lokalnych społeczności poza działaniami ratowniczymi, poszerzenie wiedzy z zakresu problemów społecznych oraz roli, jaką straż pożarna może pełnić w ich rozwiązaniu.

Platforma składa się z następujących części:

  1. Zainspiruj się: zawierająca filmy z akcji prewencji i integracji społecznej zrealizowane przez strażaków z różnych krajów Unii Europejskiej;
  2. Kurs e-learningowy: obejmujący wprowadzenie i 3 części;
  3. Przybornik: zawierający 8 przydatnych narzędzi edukacyjnych do szybkiego zaplanowania, przeprowadzenia i ewaluacji działań w obszarze prewencji i integracji społecznej.

Platforma e-learningowa "Firefighter Plus" to efekt międzynarodowego projektu zrealizowanego przez straże pożarne z Danii, Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii oraz dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie na Rzecz Różnorodności Wielokulturowej z Rumunii i ze Stowarzyszenie WIOSNA z Polski.

Platforma: