Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Insp. Michał Ledzion objął obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. W powitaniu nowego zastępcy mazowieckich policjantów uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Nowego zastępcę przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu mł. insp. dr hab. Zbigniew Mikołajczyk. Obejmujący obowiązki na stanowisku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Michał Ledzion podziękował za powierzone mu zaufanie i obiecał, że dołoży wszelkich starań by współpraca z mazowieckimi policjantami układała się jak najlepiej.

Insp. Michał Ledzion poprzednio pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.

 

ZP KWP zs. w Radomiu