Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Od piątku, 1 listopada do soboty, 2 listopada włącznie, zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu umożliwiająca sprawny dojazd do siedleckich cmentarzy. Przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest na godziny wieczorne 2 listopada.

Dojazd do cmentarza centralnego

Dojazd do cmentarza centralnego będzie odbywał się podobnie, jak w latach poprzednich. Na ulicach dojazdowych zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy, który zapewni sprawny przejazd w tej okolicy. Szczegółowe informacje o organizacji ruchu podane zostały na mapach, na których zaznaczono także tymczasowe strzeżone parkingi.

Parking znajdujący się na terenach prywatnych na rogu ulic Piaskowej i Popiełuszki jest parkingiem płatnym.

Bezpłatne miejsca parkingowe zlokalizowane będą przy ul. Cmentarnej oraz Przerwy-Tetmajera.

Wydział Dróg Urzędu Miasta proponuje parkowanie na bezpłatnych parkingach zlokalizowanych na terenie szkół „Samochodówki” i „Ekonomika” (wjazd od ul. ks. Jerzego Popiełuszki, wyjazd ul. Krystyny Osińskiej do ul. Cmentarnej).

Dojazd do cmentarza Janowskiego

Dojazd do cmentarza przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej będzie odbywał się podobnie jak w latach poprzednich. Pojawił się nowy dojazd od północnej strony cmentarza poprzez ul. Ogrodową i Piaski Starowiejskie

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na czasowe oznakowanie.

oprac:  UM Siedlce

Pliki do pobrania