Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


26 listopada 2019 roku w siedleckiej Komendzie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dla bryg. Marka Łupińskiego oraz bryg. Tomasza Ławeckiego, którzy byli sędziami podczas XV Krajowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, a swą profesjonalną postawą, obiektywną oceną rozgrywanych konkurencji i osobistym zaangażowaniem przyczynili się do bardzo sprawnego przygotowania i przeprowadzenia zawodów.

XV Krajowe Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły się w dniach 30 sierpnia - 1 września br. w Polanicy Zdroju i zostały wysoko ocenione przez startujących zawodników, obserwatorów oraz zaproszonych gości.

Zawody tej rangi, rozgrywane co 4 lata, stanowią formę podsumowania intensywnego szkolenia pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych, niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych. Tak duże przedsięwzięcie sportowe, w którym uczestniczyło prawie 400 zawodników, wymaga bardzo dużego wkładu pracy organizacyjnej oraz doświadczenia zespołu sędziowskiego, aby zapewnić startującym drużynom jak najlepsze warunki do startu w równych warunkach, aby osiągnąć wybitne rezultaty.

Wobec powyższego, w uznaniu ciężkiej i odpowiedzialnej pracy bryg. Marka Łupińskiego oraz bryg. Tomasza Ławeckiego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał im nagrody finansowe, a decyzje wręczył Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach st. bryg. Andrzej Celiński.