Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


W związku z trwającym sezonem grzewczym Państwowa Straż Pożarna przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego w domach.

Przede wszystkim pamiętajmy o dokonaniu okresowych, obowiązkowych, przeglądów instalacji gazowej, przewodów wentylacyjnych i kominowych. Przeglądy wykonuje wykwalifikowany kominiarz oraz osoby z odpowiednimi uprawnieniami do kontroli instalacji gazowej lub elektrycznej.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo w naszym domu powinniśmy zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem dźwiękowym, o powstaniu ognia. Natomiast, użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem powinni zabezpieczyć życie swoje oraz swojej rodziny montując czujkę czadu (tlenku węgla).

W 2019 roku (stan na 30 grudnia) na terenie woj. mazowieckiego powstało już 4151 pożarów w obiektach mieszkalnych, w których 239 osób zostało poszkodowanych a 57 straciło życie. Ponadto, mazowieccy strażacy uczestniczyli w 295 interwencjach związanych z emisją tlenku węgla w budynkach mieszkalnych, w których 110 osób zostało podtrutych a 8 straciło życie.

Tylko w grudniu 2019 roku, na terenie woj. mazowieckiego, w wyniku 422 pożarów w obiektach mieszkalnych oraz 35 interwencji w związku z tlenkiem węgla życie straciło 15 osób (dwie w wyniku zatrucia czadem) a 36 zostało poszkodowanych (w tym 15 osób w wyniku zatrucia tlenkiem węgla).

Pożary w obiektach mieszkalnych

Średnio rocznie w Polsce powstaje ponad 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi około 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli dodać do tego około 100 zgonów rocznie w wyniku zatruć tlenkiem węgla, to koniecznym jest podjęcie zdecydowanych działań w celu ograniczenia tych groźnych zdarzeń.

Paradoksalnie, najwięcej – bo ponad 80% wszystkich przypadków śmiertelnych – ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie co do zasady czujemy się najbezpieczniej. Ponadto najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej. Zmniejszenie tego tragicznego żniwa stanowi bardzo trudne wyzwanie, gdyż budynki mieszkalne pozostają praktycznie poza nadzorem administracyjno-kontrolnym służb publicznych.

Artykuł na łamach Przeglądu Pożaniczego "Bezpieczny Kominek"

Artykuł na łamach Przeglądu Pożaniczego "Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych"

Czad „cichy zabójca”

W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazywany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Prawo zobowiązuje zarządców oraz właścicieli budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych, do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych conajmniej raz w roku.

Dodatkowo w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;

od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy w roku;

od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

Domowe czujki dymu

Domowe czujki dymu to prosty sposób na zabezpieczenie domu przed pożarem. Urządzenia te wprawdzie nie zapobiegają powstaniu pożaru, ale skutecznie mogą zaalarmować lokatorów mieszkania, w którym powstał pożar. Umożliwia to w wielu wypadkach szybkie opuszczenie objętego pożarem domu oraz ugaszenie ognia w zarodku co znacznie ogranicza straty.

Na rynku jest dużo różnych modeli czujek dymu. Przy wyborze nie kierujmy się tylko ceną. Wybierzmy profesjonalną czujkę, renomowanego producenta, która ma certyfikat zgodności, co oznacza, iż została przebadana w profesjonalnym laboratorium certyfikującym na zgodność z normą EN 14604: autonomiczne czujki dymu. Dopiero taka czujka gwarantuje nam bezpieczeństwo przez wiele lat. Istotny jest także okres gwarancji – najlepiej 5 lat.

Przed instalacją czujki dymu należy koniecznie zapoznać się z dołączoną do niej instrukcją producenta, w której znajdziemy wszelkie istotne informacje, w tym: zasady montażu, obsługi i testowania, wymiany baterii, maksymalny czas użytkowania czujki itp.

Czujka czadu ratuje życie!

Opracowanie: mł. bryg. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie