Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Siedlcach, ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu 5 350 000 euro.

Utworzenie kompleksu treningowego na terenie oraz w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 położonej przy ul. Składowej 7G w Siedlcach.

Szczegóły - TUTAJ -