Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


27 maja 2020 roku na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Siedlcach odbyły się warsztaty z zakresu uwalniania osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach.

Podczas przeprowadzonych warsztatów omówione zostały zasady postępowania podczas założonego scenariusza: samochód osobowy po uderzeniu bocznym odwróconym, z przeszkodą od strony dachu.

Celem warsztatów było:

- omówienie zagrożeń i zasad BHP podczas działań ratownictwa technicznego,

- omówienie oraz dobór sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratownictwa technicznego,

- doskonalenie technik wykonywania dostępu do osób poszkodowanych uwięzionych w pojazdach oraz ich ewakuacji/wydobycia w założonych scenariuszach,

- wypracowanie właściwych sposobów działania na poszczególnych etapach akcji ratownictwa drogowego,

- doskonalenie technik udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazanie poszkodowanego zespołowi Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Warsztaty rozpoczęły się od części teoretycznej, a następnie podczas części praktycznej strażacy wypracowywali najbardziej efektywny zamiar taktyczny mający na celu wykonanie dostępu do osób poszkodowanych przy narzuconym scenariuszu.