Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej progu kwoty 5.350.000 euro na Utworzenie bazy przygotowania sprzętu. Termin składania ofert do 6 sierpnia 2020 r. godz. 11:00.

Szczegóły - TUTAJ -