Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

  • Pomimo wielopodmiotowych działań informacyjnych i zapobiegawczych, liczba oszustw finansowych wciąż jest bardzo wysoka. Od początku roku na terenie garnizonu mazowieckiego odnotowano 1451 oszustw internetowych, w których poszkodowani utracili ponad 5 milionów zł, a także 97 przypadków oszustw na tzw. wnuczka/policjanta, gdzie straty wyniosły ponad 2,5 miliona zł.