Ulga abolicyjna a inne odliczenia podatkowe w 2022 roku!

Składając coroczne zeznanie podatkowe, każda osoba rozliczająca się z fiskusem, ma możliwość zastosowania różnorodnych odliczeń. Oczywiście konieczne jest spełnienie jeszcze warunków wymaganych w danej uldze, ale z pewnością znajdzie się coś dla każdego. Obecnie bardzo wiele osób wyjeżdża w celach zarobkowych za granicę. W związku z tym wprowadzono ulgę abolicyjną. Warto zatem zadać pytanie do kogo jest ona skierowana i jakie są warunki jej otrzymania?

Ulga abolicyjna — podstawowe informacje

Ulga abolicyjna skierowana jest do osób, które są polskimi rezydentami podatkowymi, a które jednocześnie uzyskują dochody zagraniczne. Warunkiem jest tutaj zastosowanie metody odliczenia proporcjonalnego, tak aby uniknąć podwójnego opodatkowania. W praktyce może z niej skorzystać każdy, kto rozlicza się na podstawie deklaracji:

- PIT-36;

- PIT-36S;

- PIT-36L;

- PIT-36LS;

- PIT-28;

- PIT-28S.

Aby obliczyć jaka kwota w ramach tego odliczenia przysługuje, należy zastosować następujący wzór: ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją.

Ponadto tak jak w przypadku innych ulg, tak i tutaj występuje limit. Obecnie wynosi on 1 360 zł. Przepisy wskazują jednak na pewne wyłączenia, czyli dochodów, które limit nie dotyczy, a które osiągane są np. z tytułu umowy zlecenie, umowy o dzieło czy stosunku służbowego.

Zanim więc zdecydujemy się na jej zastosowanie, warto sprawdzić dokładne warunki jej uzyskania, tak aby mieć pewność, że faktycznie nam ona przysługuje.

Inne możliwe odliczenia

Oprócz wskazanej ulgi abolicyjnej istnieją inne możliwe do zastosowania odliczenia. W sumie można wskazać na dziewięć rodzajów ulg:

- Abolicyjna;

- Dla młodych;

- Na dziecko;

- Na internet;

- Rehabilitacyjna;

- Termomodernizacyjna;

- B+R;

- Na IKZE;

- E-TOLL.

Aby móc zastosować poszczególne z nich konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. Ponadto w każdej istnieją również limity, do których możemy dokonać odliczenia. Warto jednak zauważyć, że oprócz wyżej wskazanych ulg istnieją również takie, które nie są wymienione wśród tych z 2022 roku, ale wciąż są możliwe do zastosowania. Tak jest np. w przypadku ulgi budowlanej czy odsetkowej. Jeżeli spełnimy warunki, aby móc je odliczyć w deklaracji z tego roku można je zastosować.

Odliczenia w postaci ulg to dopiero początek. Wymieniane są bowiem różne darowizny, które można także potraktować jako odliczenia. W ich ramach z kolei wymienia się darowiznę na: krwiodawstwo, komputery przenośne, organizacje pożytku publicznego, kult religijny, kształcenie zawodowe, COVID-19, odbudowę zabytków oraz kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Trzecią grupą są składki: składki zdrowotne i na ubezpieczenie społeczne.

Zastosowanie jednej ulgi nie eliminuje możliwości skorzystania z pozostałych — o ile nam one przysługują. Śmiało, można więc zastosować ulgę abolicyjną i jednocześnie ulgę na dziecko, termomodernizacyjną czy na internet. Dotyczy to również tych już nieobowiązujących.