Wczoraj rozpoczęliśmy cykl zajęć w ramach projektu „ Gminna Akademia Seniora”.To wspólne przedsięwzięcie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach oraz Gminy Siedlce, adresowany do seniorów z terenu Gminy Siedlce. Ma na celu podniesienie świadomości seniorów w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo, życie i zdrowie oraz mienie.

Wczoraj ( 11.05.22) w  Klubie  Seniora w  Stoku Lackim  I Zastępca  Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach mł.insp. Dariusz Dudek   oraz  Wójt Gminy Siedlce  Henryk Brodowski  zainaugurowali akcję społeczną pod nazwą „Gminna Akademia Seniora”.

Celem projektu jest edukacja osób starszych  w zakresie aspektów prawnych związanych z bezpieczeństwem seniorów w domu oraz w przestrzeni publicznej, zapobieganie wyłudzeniom środków finansowych oraz oszustwom dokonywanym na osobach starszych  ale  także zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Siedlce w wieku 60+ na temat szkodliwości alkoholu i substancji psychoaktywnych. Projekt zrealizowany zostanie w cyklu  warsztatów edukacyjno-informacyjno-kulturowych adresowanych do seniorów na terenie Gminy Siedlce. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali także : Bank Pekao S.A Oddział w Siedlcach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Oddział w Siedlcach oraz  Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy  Osobom z  Chorobą  Alzheimera. Dla uczestników przewidziano konkursy obejmujące zagadnienia przekazywane w ramach warsztatów. Podsumowanie  akcji nastąpi w trakcie  Gminnego Dnia Seniora organizowanego przez  Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Chodowie.

 

nadkom.Agnieszka Świerczewska