Wczoraj, na terenie Zespołu Szkół nr 3 w Siedlcach , w ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa zorganizowano Piknik Bezpieczeństwa. Organizatorzy wydarzenia tj: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie i Mazowieckie Kuratorium Oświaty zaprosili nas do wzięcia w nim czynnego udziału.

Okres wiosenny, w którym obserwujemy wzmożony ruch samochodowy, rowerowy i pieszy, sprzyja refleksji nad szeroko pojętym bezpieczeństwem. Piknik  Bezpieczeństwa  miał za zadanie upowszechnić przepisy ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach.

Impreza obfitowała w wiele atrakcji. W trakcie  pikniku uczniowie szkół podstawowych mogli spróbować swoich sił na rowerowym torze przeszkód czy nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zadanie sprawnościowe w alkogoglach. Przy stanowisku siedleckiej policji dostępna była przejażdżka na symulatorze motocyklowym oraz  możliwość pobrania i zabezpieczenia  śladów daktyloskopijnych. Na zakończenie imprezy  Państwowa Straż Pożarna w Siedlcach przygotowała pokaz rozcinania auta i wydobycia z niego poszkodowanego.
 

nadkom.Agnieszka Świerczewska

foto: Radio Podlasie / Tygodnik Siedlecki