Warsztaty ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla jednostek OSP w Siedlcach
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu Siedleckiego miały okazję uczestniczyć w specjalistycznych warsztatach z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Wydarzenie odbyło się na terenie poligonu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
  1. Warsztaty odbyły się 18 maja 2024 roku.
  2. Szkolenie obejmowało tematykę ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
  3. Uczestnicy ćwiczyli działania z materiałami promieniotwórczymi i substancjami niebezpiecznymi.
  4. Trening obejmował również praktyczne zastosowanie środków ochrony indywidualnej.

Warsztaty były dedykowane jednostkom OSP, które zadeklarowały gotowość do realizacji zadań z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym. Szkolenie skupiło się na doskonaleniu umiejętności związanych z rozpoznawaniem zagrożeń, zabezpieczaniem miejsc zdarzeń oraz poprawnym wyznaczaniem stref zagrożenia.

Podczas warsztatów szczególną uwagę poświęcono materiałom promieniotwórczym oraz substancjom niebezpiecznym. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z procedurami i ich praktycznym zastosowaniem podczas zdarzeń z udziałem tych materiałów. Szczególnie ważnym elementem było ograniczanie skutków wycieków substancji ropopochodnych zarówno w pojazdach osobowych, jak i ciężarowych.

W trakcie ćwiczeń przeprowadzono również trening ubierania się w środki ochrony indywidualnej oraz wykonywania zadań w ubraniach ochrony przeciw chemicznej. Uczestnicy poznali techniki uszczelniania instalacji technologicznych i przepompowywania substancji niebezpiecznych.

Takie szkolenia są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają strażakom OSP na lepsze przygotowanie się do realnych zagrożeń. Dzięki tym warsztatom, mogą oni skuteczniej i bezpieczniej działać na rzecz mieszkańców powiatu Siedleckiego, zapewniając im ochronę przed różnorodnymi niebezpieczeństwami chemiczno-ekologicznymi.


Straż Pożarna Siedlce