Egzamin końcowy strażaków OSP w Siedlcach
W Siedlcach zakończyło się Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. 40 ochotników z powiatu siedleckiego przystąpiło do egzaminu, uzyskując uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Szkolenie trwało od 9 marca do 19 maja 2024 roku.
  1. Szkolenie trwało od 9 marca do 19 maja 2024 roku.
  2. Egzamin końcowy odbył się 19 maja 2024 roku.
  3. Wszyscy 40 ochotników zdali egzamin.
  4. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 19 maja 2024 roku odbył się egzamin końcowy, który był zwieńczeniem intensywnego szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie trwało od 9 marca do 19 maja 2024 roku, a wzięło w nim udział 40 ochotników z powiatu siedleckiego.

Każdy z uczestników, po pomyślnym zdaniu egzaminu, uzyskał uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jest to niezwykle istotne, ponieważ strażacy ochotnicy stanowią kluczowy element w systemie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w regionie. Ich zaangażowanie i poświęcenie są nieocenione w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary, wypadki drogowe czy inne nagłe zdarzenia.

Warto podkreślić, że szkolenie strażaków ochotników obejmuje nie tylko aspekty teoretyczne, ale przede wszystkim praktyczne ćwiczenia, które przygotowują ich do realnych działań w terenie. Dzięki temu mogą skutecznie i bezpiecznie działać w sytuacjach zagrożenia, chroniąc życie i mienie mieszkańców.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ukończenia szkolenia i życzymy im bezpiecznej służby! To właśnie dzięki takim inicjatywom nasza społeczność może czuć się bezpieczniej, wiedząc, że w razie potrzeby zawsze znajdą się ludzie gotowi nieść pomoc.


Na podst. Straż Pożarna Siedlce