Slam poetycki w Siedlcach: zaproszenie na VI edycję!
Już niedługo w naszym mieście odbędzie się wyjątkowe wydarzenie literackie – VI Siedlecki Slam Poetycki. To doskonała okazja dla miłośników poezji, by zaprezentować swoje talenty i rywalizować o nagrody.
  1. VI Siedlecki Slam Poetycki odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury.
  2. Uczestnicy będą mieli 3 minuty na prezentację swoich utworów.
  3. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu wydarzenia od godziny 15:30.
  4. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe.

Miejski Ośrodek Kultury oraz Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" serdecznie zapraszają wszystkich chętnych na VI Siedlecki Slam Poetycki. To fantastyczna szansa, aby poeci-amatorzy mogli zaprezentować swoje utwory przed szerszą publicznością i zdobyć uznanie jury.

Wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w formule rywalizacji, gdzie każdy uczestnik będzie miał maksymalnie 3 minuty na prezentację swojego wiersza. Jury, które zostanie wyłonione przez organizatorów, oceni występy jawnie – za pomocą tabliczek z punktacją. Suma punktów zadecyduje o przyznaniu nagród.

Rejestracja uczestników rozpocznie się o godzinie 15:30 w dniu imprezy. To doskonały moment, aby dołączyć do grona poetów i zaprezentować swoje dzieła. Warto zaznaczyć, że na najlepszych czekają nagrody finansowe, co z pewnością stanowi dodatkową motywację do udziału.

Organizatorzy podkreślają, że "VI Siedlecki Slam Poetycki" jest częścią projektu „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nie przegapcie tej literackiej uczty – spotkajmy się na VI Siedleckim Slamie Poetyckim i wspólnie celebrować piękno poezji!


Na podstawie: MOK Siedlce