Strażacy z Siedlec ćwiczą na terenie zakładu Drosed S.A.
W Siedlcach odbyły się skoordynowane ćwiczenia strażaków, które miały na celu przygotowanie do sytuacji awaryjnych. Specjalistyczne grupy ratownicze z Komendy Miejskiej PSP doskonaliły swoje umiejętności w zakresie ograniczenia wycieku amoniaku oraz ewakuacji z wysokości.

Ćwiczenia strażackie na terenie zakładu produkcyjnego Drosed S.A.

6 lipca 2024 roku był dniem pełnym wyzwań dla strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach. Na terenie zakładu produkcyjnego Drosed S.A. odbyły się ćwiczenia, które miały na celu sprawdzenie i poprawę gotowości bojowej strażaków w sytuacjach kryzysowych. Tego rodzaju szkolenia są niezwykle istotne, ponieważ pozwalają ratownikom na praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej w realistycznych warunkach.

Skład i zadania specjalistycznych grup ratowniczych

Podczas ćwiczeń, działania ratownicze były prowadzone na dwóch odcinkach bojowych. Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Siedlce 6 zajmowała się ograniczeniem i uszczelnieniem wycieku amoniaku, co jest jednym z kluczowych zagrożeń w przypadku awarii przemysłowych. Z kolei Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego Siedlce 7 przeprowadziła ewakuację poszkodowanego z wieży ciśnień za pomocą technik linowych. Dzięki takiej organizacji, strażacy mieli możliwość skoordynowanej pracy i wymiany doświadczeń.

Wprowadzenie dowodzenia na poziomie taktycznym

Podczas ćwiczeń wprowadzono dowodzenie na poziomie taktycznym, co pozwoliło na lepszą koordynację działań między grupami specjalistycznymi. Tego rodzaju dowodzenie jest niezbędne w sytuacjach kryzysowych, gdzie liczy się każda sekunda i precyzyjne działanie. Współpraca między grupami ratowniczymi układała się bardzo dobrze, co jest dowodem na wysoką jakość szkolenia i przygotowania strażaków do realnych zagrożeń.

Podsumowanie ćwiczeń i wnioski

Wszystkie założone cele ćwiczeń zostały zrealizowane, a strażacy wykazali się dużą skutecznością i profesjonalizmem. Tego rodzaju szkolenia są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na doskonalenie umiejętności i przygotowanie do rzeczywistych sytuacji awaryjnych. Przeprowadzenie ćwiczeń na terenie zakładu produkcyjnego umożliwiło strażakom zapoznanie się z potencjalnymi zagrożeniami i specyfiką obiektu, co może być kluczowe w przypadku ewentualnej akcji ratowniczej w przyszłości.


Źródło: PSP w Siedlcach