Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce30 czerwca 2019 roku na placu przed świetlicą wiejską w Ozorowie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorowie, która połączona była razem z obchodami Gminnego Dnia Strażaka gminy Skórzec.

Uroczystość poprzedziły msze święte, 29 czerwca w kościele w Żeliszewie Podkościelnym oraz w dniu uroczystości w Starokatolickim Kościele Mariawitów. Po mszy strażacy z Ozorowa oraz jednostki OSP z gmin: Skórzec, Kotuń oraz Grębków wzięły udział w uroczystym apelu, podczas którego jednostka otrzymała sztandar.

Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu Hymnu Polski odbyło się przywitanie gości przez Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza. Wśród nich byli m.in. dh Albina Łubian - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, st. bryg. Andrzej Celiński – Komendant Miejski PSP w Siedlcach, dh Dariusz Stopa – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Cezary Magdziak, równocześnie Komendant Gminny OSP w Skórcu.

Druh Paweł Rojek, Prezes OSP Ozorów, odczytał rys historyczny jednostki, a następnie, po poświęceniu sztandaru, został odczytany przez Wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa mazowieckiego Albinę Łubian Akt Nadania Sztandaru oraz Akt Odznaczenia Złotym Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczności.

Fundatorami sztandaru, co należy szczególnie zaznaczyć, byli mieszkańcy wsi Ozorów. W uroczystości uczestniczyła znaczna liczba mieszkańców Ozorowa i okolicznych miejscowości, co najlepiej świadczy o tym jak doceniają oni działania straży.

Opracowanie: Rafał Dmowski