Jakość powietrza w Siedlcach jest monitorowana, a aktualne dane dotyczące poziomów zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5, dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2) oraz ozon (O3), są publikowane w formie Polskiego indeksu jakości powietrza oraz indeksów cząstkowych poszczególnych zanieczyszczeń. Polski indeks jakości powietrza uwzględnia rolę dominującego zanieczyszczenia w danym czasie na obszarze poszczególnych województw​​. W Siedlcach, stężenie pyłów PM10 i PM2.5 jest szczególnie istotne, ponieważ główne źródła tych zanieczyszczeń to gospodarstwa domowe spalające węgiel najniższej jakości, śmieci oraz transport samochodowy. Na uwagę zasługuje fakt, że Siedlce to jedno z miast we wschodniej części Polski, które boryka się ze znacznym zanieczyszczeniem smogiem​​. W celu ograniczenia smogu, Siedlce podejmują działania takie jak dotacje do ekologicznych pieców, kontrole i edukacja ekologiczna. Obowiązuje tu również Uchwała antysmogowa dla Mazowsza, która precyzuje, jakie piece i opały mogą być stosowane, w tym zakaz spalania niektórych rodzajów węgla oraz wymóg wymiany pieców nie spełniających określonych standardów​​. Nasza strona internetowa oferuje aktualne dane dotyczące jakości powietrza w Siedlcach, w tym stężenia różnych zanieczyszczeń oraz prognozy jakości powietrza. Użytkownicy mogą znaleźć na niej informacje o stężeniu pyłów PM10 i PM2.5, a także o poziomach gazów takich jak dwutlenek siarki (SO2) i dwutlenek azotu (NO2). Dostępna jest również mapa, która wizualizuje różne poziomy zanieczyszczenia powietrza, ułatwiając ocenę sytuacji w różnych częściach miasta.

Dane te są niezwykle ważne dla mieszkańców Siedlec i osób odwiedzających miasto, ponieważ pomagają im ocenić ryzyko zdrowotne związane z jakością powietrza i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące ochrony zdrowia, na przykład unikanie przebywania na zewnątrz w dniach o wysokim poziomie zanieczyszczeń.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony, aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące jakości powietrza w naszym mieście. W tej zakładce udostępniamy aktualizowane na bieżąco dane z czujników mierzących jakość powietrza, w tym informacje o występowaniu smogu. To kluczowe miejsce dla każdego, kto chce być na bieżąco z warunkami powietrza i odpowiednio reagować na zmiany w środowisku.