XVI edycja targów
Wiosenne targi pod znakiem edukacji i bezpieczeństwa w Siedlcach
  1. Przedstawienie zagrożeń związanych z wypalaniem traw.
  2. Aktywne działania Państwowej Straży Pożarnej w kampaniach społecznych.
  3. Statystyki interwencji strażackich w związku z pożarami traw.
  4. Wpływ wypalania traw na środowisko naturalne.

W dniu 14 kwietnia 2024 r., Siedlce stały się areną ważnego wydarzenia edukacyjno-prewencyjnego, skierowanego na poprawę bezpieczeństwa i świadomości ekologicznej mieszkańców. Wydarzenie to, zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, przyciągnęło liczne grono zainteresowanych, w tym przedstawicieli lokalnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Podczas targów „XVI Wiosna na polu i w ogrodzie” strażacy skupili się na prezentacji zagrożeń wynikających z nielegalnego i niebezpiecznego procederu wypalania traw. Jest to praktyka, która mimo powszechnego zakazu, nadal ma miejsce, przynosząc szkody ekologiczne i zwiększając ryzyko pożarów. W ramach kampanii "Stop pożarom traw" oraz "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa", strażacy nie tylko informują, ale i czynnie działają na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa.

W 2023 roku, straż pożarna musiała interweniować aż 20904 razy w przypadkach pożarów traw. Tylko na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 3314 takich zdarzeń. Te alarmujące liczby świadczą o skali problemu, jakim jest wypalanie traw, które nie tylko prowadzi do strat w biodiversyfikacji, ale także stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i mienia.

Organizatorzy i uczestnicy targów mają nadzieję, że takie inicjatywy przyczynią się do trwałej zmiany świadomości społecznej i eliminacji niebezpiecznych praktyk. Edukacja i prewencja są kluczowe w dążeniu do bezpiecznej i zdrowej przyszłości dla naszych pól i ogrodów.


Źródło: PSP w Siedlcach