Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

To wspólny projekt Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach i Urzędu Gminy Siedlce, przewidujący cykl zajęć edukacyjno-informacyjnych adresowanych do rodziców i dzieci z terenu Gminy Siedlce obejmujących m.in. profilaktykę uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Dzisiaj (29.10) Komendant Miejski Policji w Siedlcach  mł.insp. Andrzej Dziewulski  oraz  Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski  podpisali  porozumienie o współpracy partnerskiej przy realizacji akcji profilaktycznej „EKiPA”. Pełna nazwa tego przedsięwzięcia brzmi : „Edukacja, Kreatywność i Profilaktyka Alternatywna – EkiPA”.

Główne  cele projektu to  : zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży, edukacja na temat odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zwiększenie świadomości wśród młodych osób na temat szkodliwości alkoholu  i substancji psychoaktywnych, wzmocnienie psychologiczne dzieci w zakresie rozpoznawania oraz radzenia sobie  z emocjami oraz budowania pozytywnych relacji  w szkole i w domu. Kampania przewiduje cykl  zajęć  prowadzonych  przez:  funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach  , członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  psychologa. W ramach akcji  ogłoszony zostanie  konkurs dla  młodzieży szkolnej w trzech kategoriach wiekowych :

I kategoria- klasy trzecie szkół podstawowych- konkurs na dowolną formę teatralną o temacie „Mocna EKiPA ”

II kategoria- klasy szóste - konkurs wiedzy na temat uzależnień w KMP Siedlce pt. „Bystra EKiPA” , konkurs na spot „ Nakręcona EKiPA„

III kategoria klasy ósme - konkurs wiedzy na temat uzależnień w KMP Siedlce pt. „Bystra EKiPA” , konkurs na spot „ Nakręcona EKiPA”.

Jako podsumowanie  projektu organizatorzy przewidzieli Gminny Dzień Profilaktyki w jednej ze szkół na terenie gminy Siedlce w trakcie którego odbędą się  pokazy sportowe, koncert muzyczny oraz rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród.

autor:  kom. Agnieszka Świerczewska

KMP w Siedlcach