Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


5 listopada 2019 roku odbyły się dwie inspekcje produkcyjne dotyczące dostawy ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego, dostarczanych przez firmę Szczęśniak Pojazdy Specjalne oraz Frank-Cars.

Zakup realizowany w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Podczas inspekcji ustalono rozmieszczenie sprzętu, zamawiający zaakceptował projekty przedstawione przez Wykonawców.

W trakcie inspekcji uzgodniono również, że nie istnieje zagrożenie dla terminów odbioru pojazdów.