Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Wczoraj ( 20.11) w Centrum Kultury i Sztuki im.A.Meżeryckiego w Siedlcach odbyła się konferencja "Widzę - rozmawiam – reaguję”. O zagrożeniach czyhających na współczesną młodzież zorganizowana przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach, IPA Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region Siedlce, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Siedlcach oraz Szkołę Podstawową nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach.

 Konferencja została zorganizowana pod patronatem  Prezydenta Miasta Siedlce  Pana Andrzeja Sitnika. Głównym celem konferencji było zwrócenie uwagi na nietypowe zachowania młodych ludzi, zminimalizowanie ryzykownych zachowań oraz uświadomienie ich skutków. Z referatami wystąpili specjaliści zajmujący się poruszaną tematyką: rozpoznawaniem objawów u osób zażywających substancje zmieniające świadomość, a także zagrożeniami występującymi w Internecie. Komenda Miejska Policji w Siedlcach była reprezentowana przez asp.szt. Sławomira Stefaniaka z Zespołu ds.Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, który przedstawił zebranym prelekcję  zatytułowaną „ Uzależnienia a bezpieczeństwo”. Dr.Aleksandra Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego zajęła się problemem „ Być wolnym … Nastolatek a uzależnienia”. O aktywności młodzieży w internecie mówił pan Łukasz Wojtasik z Fundacji  Dajemy dzieciom Siłę. Medyczne  aspekty uzależnienia przedstawił  zebranym  dr.Marcin Cabaj   ordynator  Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Miejskiego w Siedlcach. Natomiast pani Monika Mikołajczyk  zapoznała gości z planowanymi w bieżącym roku szkolnym działaniami profilaktycznymi  wśród  dzieci i młodzieży szkolnej. We wszystkich organizowanych w trakcie Kampanii konferencjach biorą udział przedstawiciele szkół (nauczyciele i rodzice), instytucji z terenu miasta oraz gminy Siedlce pracownicy instytucji samorządowych, ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciele służb mundurowych oraz stowarzyszeń. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem. Bardzo cieszy nas rosnąca z roku na rok  aktywność rodziców, którzy coraz chętniej biorą udział w tego typu spotkaniach. Należy podkreślić, że  konferencja to tylko jedno z przedsięwzięć podejmowanych  w ramach przedmiotowej Kampanii, które stanowią spotkania z uczniami, ale także radami pedagogicznymi oraz rodzicami.Konferencję prowadziła dyrektor CKU w Siedlcach pani Edyta Biarda.

 

Autor: kom. Agnieszka Świerczewska

KMP w Siedlcach