Komenda Miejska Policji w Siedlcach przypomina, że 2 stycznia br rozpoczął się plebiscyt na „Najpopularniejszego Dzielnicowego 2019 roku”. W konkursie o miano najlepszego rywalizować będą dzielnicowi z miasta oraz gmin powiatu siedleckiego

Celem plebiscytu jest przybliżenie sylwetek dzielnicowych oraz podniesienie społecznego zaufania do tych funkcjonariuszy, a  co za tym idzie pozytywne kształtowanie wizerunku naszej formacji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w lutym, a najlepsi dzielnicowi zostaną wyróżnieni przez  Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach. W komisji konkursowej poza  funkcjonariuszami policji  zasiądą  przedstawiciele  lokalnych mediów.

Konkurs trwa przez cały styczeń. Głosować można  poprzez wypełnienie ankiet, które będą dostępne we wszystkich komisariatach, urzędach samorządu terytorialnego, a także gmachach użyteczności publicznej. Warunkiem koniecznym uznania ważności oddanego głosu jest wypełnienie  wszystkich elementów ankiety. Głosy oddawać można również  drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie ankiety dostępnej  na stronie Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach: 

 

http://mazowiecka.policja.gov.pl/technik/dzielnicowi/dz_ank.php

 

kom. Agnieszka Świerczewska
KMP Siedlce