Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ul. Czerwonego Krzyża 45, 08-110 Siedlce, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy poniżej progu 139000 Euro na dostawę ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach

Szczegóły - TUTAJ -