Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Karta rowerowa – dokument niezbędny aby dzieci mogły poruszać się rowerami w przestrzeni publicznej. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach spotkali się w z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 12 w Siedlcach na egzaminie praktycznym.

Po długiej przerwie, spowodowanej obostrzeniami związanymi ze stanem epidemii,  można było  zorganizować egzamin na  kartę rowerową. W Szkole Podstawowej Nr 12  w Siedlcach  uczniowie klas czwartych i piątych  spotkali się z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, właśnie po to, aby otrzymać swoje pierwsze uprawnienia do kierowania. Do sprawdzenia wiedzy z  zakresu obowiązujących przepisów w  egzaminie teoretycznym , przeprowadzonym przez nauczycieli szkoły, uczniowie przystąpili już wcześniej. Chętnych było tylu ,ze egzamin  przeprowadzony został w dwóch turach. W części praktycznej  policjanci sprawdzali umiejętności radzenia sobie w przestrzeni publicznej, zachowania w obrębie  zainscenizowanych skrzyżowań itp. Przypominali także o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Większość dzieci  pozytywnie przeszła  weryfikację w trakcie  egzaminu praktycznego i wkrótce otrzymają karty rowerowe - pierwsze  „ prawo jazdy”.

Serdecznie gratulujemy uzyskania  uprawnień, życząc udanych wycieczek rowerowych .

kom. Agnieszka Świerczewska