Siedleccy policjanci sukcesywnie prowadzą działania w ramach akcji „Bezpieczny przejazd”. Kolejna edycja akcji zainicjowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A została nazwana „ Bezpieczny Piątek”. Działamy wspólnie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei.

Głównym celem działań jest przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom kierowców przekraczających tory kolejowe. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego systematycznie prowadzą działania prewencyjno-kontrolne na przejazdach kolejowych, znajdujących się na terenie naszego powiatu. Celem działań jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Ponadto  ukierunkowane są na ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych. Dzisiaj   policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Siedlce wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei  pełnili służbę w msc. Stok Lacki, w rejonie  przejazdu kolejowego.  

W trakcie kontroli  policjanci i funkcjonariusze  SOK prowadzili rozmowy instruktażowe z kierowcami, a także z pieszymi, na temat  zagrożeń związanych z lekceważeniem przepisów i znaków drogowych. Funkcjonariusze rozdawali także ulotki, kolorowanki dla dzieci. Wszystkie gadżety tematycznie powiązane z  przedmiotową akcją. Dodatkowo policjanci  sprawdzali trzeźwość uczestników ruchu.

Przypominamy główne zasady przy dojeżdżaniu do przejazdów kolejowo-drogowych. Kierujący pojazdem jest obowiązany:

•    zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd zachować szczególną ostrożność;
•    przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów, przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
•    prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał, zabrania wjazdu na przejazd;
•    w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

•    objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
•    wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
•    wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
•    omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Pamiętajmy, aby jadąc samochodem zadbać o bezpieczeństwo. Na przejazdach kolejowo-drogowych o tych zasadach należy pamiętać szczególnie. W zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem auto nie ma żadnych szans. Wypadki tego typu kończą się tragicznie.

 

nadkom. Agnieszka Świerczewska

Pliki do pobrania

  • Policyjne działania -„Bezpieczny Piątek”
    3.8 MB
    Policyjne działania -„Bezpieczny Piątek”