• Ankieta w celu opracowania „Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”

UM Siedlce: Ankieta dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030”