6 kwietnia 2019 roku w Czuryłach odbyły się warsztaty ratownicze z zakresu pożarów wewnętrznych, w których udział wzięli ratownicy JRG nr 1 w Siedlcach, OSP Czuryły, Dziewule, Radomyśl, Zbuczyn, Wielgorz, Dąbrówka Stany, Wierzejki. Strażacy doskonalili umiejętności prowadzenia działań w czasie pożarów w przestrzeniach zamkniętych oraz przypomnieli zagrożenia dla strażaka wynikające z prowadzenia działań gaśniczych.

Uczestnicy warsztatów, po części teoretycznej, zostali podzieleni na trzy grupy ćwiczące na różnych stanowiskach. Podczas ćwiczeń mogli zaobserwować przebieg zjawisk pożarowych podczas prowadzonego w kontrolowany sposób pożaru w zaaranżowanym pomieszczeniu, ćwiczyli wejście do pomieszczenia objętego pożarem, techniki operowania prądami gaśniczymi niezbędne do skutecznego gaszenia pożarów oraz ewakuację poszkodowanego ze strefy oddziaływania cieplnego.