Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


8 września 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Dziewulach obchodziła jubileusz 60-lecia powstania jednostki. Uroczystości rozpoczęto od odsłonięcia pamiątkowej tablicy przez Wójta Gminy Zbuczyn p. Tomasza Hapunowicza oraz najstarszego druha seniora p. Hieronima Świderskiego, a także poświęcenia przez księdza Zygmunta Pena figury św. Floriana, która otrzymała honorowe miejsce przed strażnicą.

Po mszy świętej odbył się uroczysty apel, podczas którego odczytano rys historyczny OSP Dziewule, a jednostka została odznaczona Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Dekoracji sztandaru odznaczeniem dokonał Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach bryg. Waldemar Rostek, który przekazał również na ręce prezesa OSP Dziewule dh Tomasza Dąbrowskiego okolicznościowy dyplom.

Uroczystość była doskonałą okazją do podziękowania strażakom seniorom za ich trud włożony w tworzenie jednostki oraz zaproszonym gościom za wsparcie działalności OSP w Dzieulach.

/za OSP Dziewule