Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce


7 października 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyło się seminarium "Obciążenie cieplne strażaków wynikające z zastosowania specjalistycznej odzieży i jej wpływ na możliwości psychofizyczne strażaków".

Szkolenie poprowadzili pracownicy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Podczas seminarium poruszone zostały tematy:

- Izolacyjność cieplna ubrania specjalnego - badania z wykorzystaniem manekina (Magdalena Młynarczyk),

- Obciążenie termiczne strażaków stosujących specjalistyczną odzież - wyniki badań z udziałem ochotników (Anna Marszałek),

- Wpływ odzieży na psychofizyczne możliwości strażaków - wyniki badań z udziałem ochotników (Łukasz Kapica),

- Program treningów fizycznych dla strażaków z uwzględnieniem zmiany wydolności fizycznej zachodzącej wraz z wiekiem (Anna Marszałek).