Jak przejść przez proces rozwodowy?

Decyzja o zakończeniu małżeństwa jest jedną z najtrudniejszych, jaką mogą podjąć dwie, niegdyś bliskie sobie osoby. Niezależnie od przyczyn, które do niej doprowadziły, proces rozwodowy zawsze jest obciążeniem emocjonalnym i prawym dla obu stron. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, rozwód to procedura sądowa, która wymaga spełnienia określonych przesłanek i przejścia przez szereg etapów.

Rozpoczynając od przyczyn, dla których małżeństwa dochodzą do kresu, wskazać można między innymi niezgodność charakterów, zdrady, problemy finansowe czy uzależnienia. Statystyki pokazują, że w Polsce ponad 20% małżeństw kończy się rozwodem.

Proces rozwodowy rozpoczyna się od złożenia pozwu rozwodowego przez jednego z małżonków. W pozwie tym należy wykazać, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. To właśnie na analizie tych okoliczności skupia się sąd.

Etapy procedury rozwodowej

Po złożeniu pozwu, kwestie takie jak podział majątku wspólnego, ustalenie alimentów czy sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej nad dziećmi, mogą być rozstrzygane w trakcie jednego postępowania. Równie ważna jest możliwość rozwodu bez orzekania o winie, za porozumieniem stron, co zazwyczaj przyczynia się do zmniejszenia emocjonalnego napięcia i skrócenia czasu trwania całego procesu.

Rozwód a dziećmi – kwestie opieki i alimentów

Gdy w grę wchodzą dzieci, rozwód staje się bardziej skomplikowaną sprawą. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro najmłodszych, starając się zapewnić im jak największą stabilność emocjonalną i materialną. W praktyce oznacza to, że decyzje dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci oraz wysokości alimentów są podejmowane z naciskiem na potrzeby i dobro dziecka. Wspólna opieka rodzicielska, choć coraz częściej stanowi rozwiązanie, wymaga od rodziców umiejętności współpracy i stawiania dobra dziecka ponad własne konflikty i emocje.

Rozwód kościelny a rozwód cywilny

Różnica między rozwodem kościelnym a cywilnym wynika przede wszystkim z podstaw prawnych, na których opierają się oba procesy. Rozwód cywilny dokonuje się przed sądem państwowym i kończy małżeństwo w aspekcie prawnym. Z kolei rozwód kościelny, czy precyzyjniej – stwierdzenie nieważności małżeństwa przez kościelny sąd, dotyczy sfery religijnej i duchowej, pozwalając na zawarcie nowego związku małżeńskiego w Kościele. Te dwa procesy są od siebie niezależne i mają różne konsekwencje prawne oraz duchowe.

Rozwód online

Pandemia COVID-19 wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu sądów, w tym możliwość przeprowadzenia rozwodu online. Taka forma postępowania jest przewidziana dla małżeństw, które mogą dojść do porozumienia w kwestiach podziału majątku, alimentów i opieki nad dziećmi bez konieczności bezpośredniego spotkania w sądzie. Procedura online jest szybsza i mniej obciążająca emocjonalnie, ale wymaga braku przeciwskazań do co do przeprowadzenia czynności procesowych bez obecności stron na sali sądowej (decyzja w tym zakresie należy do sądu). Strony muszą wówczas zorganizować odpowiednie miejsce i sprzęt do przeprowadzenia wideokonferencji.

Życie po rozwodzie

Przeżycie rozwodu to proces, który dla wielu osób wiąże się z koniecznością odbudowania swojego życia na nowo. Istotne jest tutaj wsparcie ze strony bliskich oraz profesjonalistów, takich jak psychologowie czy terapeuci. Otwarcie się na nowe doświadczenia, hobby czy nawet karierę zawodową może pomóc w adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Ważnym krokiem może być również odejście od nazwiska małżonka. Polskie prawo zapewnią prostą procedurę powrotu do poprzedniego nazwiska, wymagającą jedynie złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie stanu cywilnego, dołączenia wyroku rozwodowego oraz dowodu opłaty skarbowej, w terminie 3 miesięcy od momentu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Rozwód z osobą o cechach narcystycznych

Rozwód z osobą wykazującą cechy narcystyczne może być szczególnie trudny ze względu na manipulacyjne zachowania i brak empatii ze strony partnera. W takich sytuacjach nieoceniona okazuje się pomoc specjalistów – psychoterapeutów oraz doświadczonych prawników, którzy pomogą obronić własne prawa i dobro dzieci. Ważne jest, aby utrzymać zdrowy dystans emocjonalny i skupić się na praktycznych aspektach rozwodu, unikając konfliktów, które mogą eskalować.

Niezależnie od przyczyn i okoliczności, ważne jest, aby pamiętać o własnym dobrostanie i dobrostanie dzieci. Rozwód, choć bolesny, może być też początkiem nowego, lepszego rozdziału w życiu, pełnego możliwości do osobistego wzrostu i rozwoju. Współpraca z doświadczonymi prawnikami i korzystanie z porad specjalistów może w dużym stopniu ułatwić przejście przez ten trudny czas.

Artykuł "Jak przejść proces rozwodowy" przygotowany został przez kancelarię Belaw.pl. Wszelkie informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Decyzje podejmowane na podstawie informacji zawartych w artykule należy skonsultować z wykwalifikowanym prawnikiem. Adres strony z ofertą pomocy prawnej w Bydgoszczy: https://www.belaw.pl/adwokat-rozwodowy-bydgoszcz/

Kancelaria Belaw.pl
Andrzej Jakubowski Kancelarie Radców Prawnych
ul. Jagiellońska 69/1
85-027 Bydgoszcz

+48 52 3708005
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.