Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 maja 2019 r. zmarł bryg. w st. spocz. Lech Przychodzeń.
Ś.P. Lech Przychodzeń służbę rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej od 1 marca 1982 r. zajmując stanowiska starszego inspektora ds. transportu, starszego oficera, kierownika służby kwatermistrzowskiej. Od 1 lipca 1992 r. pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej a następnie w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach jako naczelnik wydziału kwatermistrzowskiego do 31 sierpnia 2009 r.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2000 r., Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej w 2007 r. oraz Dyplomem Komendanta Głównego PSP w 2005 r.

W zmarłym żegnamy dobrego kolegę i współpracownika. Cześć jego pamięci.

- Koleżanki i koledzy z KM PSP w Siedlcach


Msza święta pogrzebowa odbędzie się dn. 4.05.2019 r. o godz. 11:00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Siedlcach przy ul. F. Kowalskiej 45.