5 maja 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Podnieśnie, gmina Suchożebry, odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podnieśnie.

W obchodach wziął udział Komendant Miejski PSP st. bryg. Andrzej Celiński, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele PSP, przedstawiciele ZOP ZOSP RP, zaproszone jednostki OSP, goście oraz mieszkańcy gminy Suchożebry.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, a następnie rozpoczął się apel, podczas którego odznaczony Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa został sztandar jednostki OSP Podnieśno oraz odsłonięto tablicę pamiątkową z okazji 50-lecia powstania jednostki. Z okazji jubileuszu zasłużonym strażakom przyznano odznaczenia.

Jubileusz został uświetniony przez Kolejową Orkiestrę Dętą działającą przy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Podnieśnie została założona w 1969 roku przez Witolda Świniarskiego - Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Obecnie jest jednostką funkcjonującą w powiatowym systemie bezpieczeństwa, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od od 4.09.2001 roku.