Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Podkom. Michał Księżopolski oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zajął drugie miejsce w końcowych eliminacjach wojewódzkich do Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji. Wyprzedził go tylko podkom. Robert Stypiński z KMP w Ostrołęce. Trzecie miejsce zajął podkom. Artur Leszczyński z KPP w Kozienicach.

Etap I turnieju przeprowadzony został w siedzibach komend miejskich i powiatowych w czerwcu. Do testu przystąpiło 226 funkcjonariuszy: dyżurni, zastępcy dyżurnego, pomocnicy dyżurnych komend miejskich/powiatowych Policji oraz dyżurni komisariatów Policji. Test składał się z 40 pytań z 4 odpowiedziami, z których tylko jedna była prawidłowa. Na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono przedstawicieli jednostek do drugiego etapu turnieju.

Etap II turnieju przeprowadzony został już w KWP zs. w Radomiu we wrześniu. Przystąpiło do niego 44 obsady funkcjonariuszy stanowisk kierowania. Konkurencja polegała na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań z zakresu wiedzy ogólnopolicyjnej. Spośród uczestników na podstawie osiągniętych wyników wyłoniono 6 finalistów.

Etap III turnieju - odbył sięw KWP zs. w Radomiu. Podczas finału przeprowadzony został sprawdzian praktyczny polegający na: symulacji pracy na Stanowisku Kierowania; obsłudze środków łączności przewodowej i bezprzewodowej; obsłudze Systemu Wspomagania Dowodzenia, systemów informatycznych na Stanowisku Kierowania, sposobie przekazywania/przesyłania informacji. Policjanci w tej konkurencji wykazali się profesjonalnym działaniem, dużą znajomością procedur policyjnych, przepisów prawnych oraz umiejętnością zbierania i wartościowania informacji o zdarzeniu.

 

Turniej był formą doskonalenia umiejętności zdecydowanej i zgodnej z procedurami realizacji zadań dyżurnego jednostki Policji. Pozwolił na sprawdzenie i poszerzenie wiedzy zawodowej oraz obowiązujących przepisów prawnych przez dyżurnych jednostek organizacyjnych Policji, co niewątpliwie ma bezpośredni wpływ na podniesienie jakości obsługi interesantów.

Po zakończeniu eliminacji odbyła się uroczysta zbiórka w Sali Tradycji KWP zs. w Radomiu, podczas której p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu mł. insp. Dariusz Krzesicki wspólnie z Zastępcą Naczelnika Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu podinsp. Michałem Pawlińskim pogratulował wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników. Trzem najlepszym funkcjonariuszom służby dyżurnej wręczył puchary oraz dyplomy. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali dyplomy pamiątkowe, a dla trzech najlepszych funkcjonariuszy przewidziane zostały również nagrody finansowe.

Warto  przypomnieć, że to właśnie  podkom. Michał Księżopolski w ciągu kilku lat służby na stanowisku kierowania KMP Siedlce  dwukrotnie przyczynił się do uratowania  życia dwóm maluszkom. W  lipcu 2013r telefonicznie udzielił instrukcji pierwszej pomocy zrozpaczonej matce,  której dwuletnie dziecko przestało oddychać. Postępując zgodnie z instrukcjami  kobieta  zdołała przywrócić dziecku funkcje życiowe. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2017, kiedy to podkom. Michał Kziężopolski telefonicznie poinstruował opiekuna, jak skutecznie ratować półtoraroczne dziecko, które dusiło się po zadławieniu cukierkiem.

Gratulujemy serdecznie i  życzymy dalszych sukcesów.

Żródło: KWP Radom/oprac AŚ