Spotkanie zaplanowane zostało w ramach akcji informacyjnej „Mazowiecka Policja Ostrzega” przygotowanej przez Komendę Wojewódzką Policji z/s w Radomiu oraz Mazowiecki Okręg Polskiego Związku Działkowców.

Wczoraj  w Biurze Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Złote Piaski „ w Siedlcach  odbyło się spotkanie dzielnicowego  Komendy Miejskiej Policji w w Siedlcach,  st.sierż. Radosława Krasuskiego z członkami zarządu i obsługi biura ROD „Złote Piaski”.Uczestniczyli w nim  m.in. Prezes Jerzy  Pstrągowski  i I Wiceprezes Krzysztof Czyżewski. W trakcie spotkania  omówiono stan bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych. Ustalono także procedury postępowania w przypadku stwierdzenia pobytu na terenie ROD osób niepożądanych. Dzielnicowy-  st. sierż. Radosław Krasuski przeprowadził dla osób obecnych w Biurze szkolenie na temat oszustw dokonywanych na osobach starszych metodą na wnuczka, pracownika banku, policjanta, rachmistrza spisowego lub urzędnika. Kolejne szkolenie, dla większego grona działkowców ROD „Złote Piaski”, odbędzie się podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego, które zaplanowano  na 7 sierpnia br.

 

nadkom.Agnieszka Świerczewska

KMP Siedlce