Już jutro policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Działania uwarunkowane są troską o bezpieczeństwo w pieszych i kierujących rowerami, czyli tych użytkowników dróg, którzy niejednokrotnie stają się ofiarami tragicznych wypadków.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych. Policyjna akcja rozpocznie się punktualnie o godz. 6.00 i będzie trwała do godz. 22.00.W ramach realizowanych  działań funkcjonariusze  Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyjrzą się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Niestety pomimo podejmowanych przez Policję wielu działań profilaktycznych w tym zakresie,  przejścia dla pieszych są ciągle miejscami w których dochodzi do  wielu wypadków i kolizji , a przecież powinny gwarantować bezpieczne przekroczenie jezdni. Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.  W trakcie prowadzonych kontroli  policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa. Przypominają  także  niechronionym  uczestnikom ruchu drogowego o konieczności  używania elementów odblaskowych, w trosce o własne bezpieczeństwo.

 

Autor: nadkom. Agnieszka Świerczewska