Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Dzisiaj (8.05) na Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach przeprowadzono „ IX edycję Uniwersyteckiej Giełdy Pracy” zorganizowaną przez Biuro Karier UPH w Siedlcach. Podczas giełdy informację na temat pracy w Policji przekazywali zainteresowanym funkcjonariusze i pracownicy kadr Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach

Giełda odbyła się w gmachu Wydziału Humanistycznego UPH przy ulicy ks. J. Popiełuszki. Przedsięwzięcie  objęła patronatem JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Biuro Karier UPH do udziału w giełdzie zaprosiło pracodawców oraz instytucje zajmujące się świadczeniem usług doradczych i informacyjnych dla studentów i absolwentów. Celem organizatorów  było zainteresowanie studentów  miejscowymi ofertami  pracy , a także  zweryfikowanie ich umiejętności w stosunku do oczekiwań pracodawców. Targi były doskonałą formą wsparcia dla studentów i absolwentów poszukujących zatrudnienia oraz tych, którzy świadomie chcą zaplanować swoją dalszą edukację. Przedsięwzięcie było również znakomitą okazją dla nauczycieli akademickich do wymiany doświadczeń, a także poznania oczekiwań pracodawców w stosunku, do jakości i sposobu kształcenia studentów. Podczas giełdy informację na temat pracy w Policji przekazywali zainteresowanym studentom policjanci oraz  Paweł Dziewulski  z Zespołu Kadr i Szkolenia KMP w Siedlcach , który doskonale zna procedurę rekrutacyjną naszej formacji.

 

kom. Agnieszka Świerczewska

KMP Siedlce