23 czerwca 2019 roku odbył się egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do egzaminu przystąpiło 38 strażaków - ochotników, a komisję egzaminacyjną stanowili: przewodniczący bryg. Tomasz Ławecki, mł. bryg. Piotr Skolimowski oraz mł. bryg. Karol Borkowski. Uprawnienia do brania udziału w akcjach ratowniczo - gaśniczych uzyskali wszyscy zdający egzamin.

fot. OSP Wodynie