5 września 2019 roku na obiekcie Parku Wodnego w Siedlcach odbyły się ćwiczenia z zakresu organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru piwnicy, w wyniku którego doszło do rozszczelnienia instalacji z substancjami służącymi do uzdatniania wody basenowej.

Ćwiczenia miały na celu:
- sprawdzenie możliwości dojazdu zastępów PSP na teren akcji,
- zapoznanie ćwiczących z obiektem,
- doskonalenie współpracy między jednostkami JRG 1 i JRG 2,
- doskonalenie współdziałania strażaków PSP z pracownikami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej,
- doskonalenie umiejętności praktycznych strażaków podczas akcji ratowniczych.