Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Siedlce

Dzisiaj (10.10) z inicjatywy podinsp. Marka Myszkiewicza Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w Urzędzie Gminy Mokobody doszło do spotkania w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze Siedlce – Mokobody, gdzie ostatnio doszło do tragicznych w skutkach wypadków.

W  spotkaniu  wzięli udział  przedstawiciele:  Mazowieckiego  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie  Katarzyna Mierzejewska,  Mariusz Mróz oraz   Dariusz Kowalczyk, a także Wójt Gminy Mokobody  Iwona Księżopolska. Podinsp. Marek Myszkiewicz zapoznał zgromadzonych ze zdarzeniami drogowymi jakie miały miejsce w ciągu ostatniego półrocza na drodze wojewódzkiej nr 696 relacji Węgrów-Siedlce, na odcinku Mokobody-Chodów, w wyniku których 5 osób poniosło śmierć. W dalszej części spotkania omówiono szereg wariantów mogących poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Rozważano m.in.  ustawienie fotoradarów lub  budowy odcinkowego pomiaru prędkości  obejmującego  msc. Kisielany Kuce ewentualnie ograniczeń prędkości,  na najbardziej  niebezpiecznych odcinkach wspomnianej trasy. Zaproponowano także  wycięcie niektórych drzew w obrębie skrzyżowań, gdzie najczęściej  dochodzi do wypadków, aby poprawić widoczność. Ponadto   Wójt Iwona Księżopolska zaproponowała budowę zatok dla autobusów,  chodników  i  oznakowanego przejścia dla pieszych w msc Kisielany Kuce. W najbliższym czasie  zaplanowane zostanie kolejne spotkanie w tej sprawie  na którym wybrane  zostaną najbardziej adekwatne rozwiązania w zakresie  zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tej trasie.

autor.kom. Agnieszka Świerczewska
KMP Siedlce